help yourself یعنی چی؟

اصطلاح “help yourself” در انگلیسی به چه معناست؟

افزودن نظر
1 پاسخ(ها)
بهترین پاسخ

یعنی از خودت پذیرایی کن

پاسخ داده شده در ۱۴۰۰/۰۴/۲۲.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید