گوجه خشک از کجا بخریم؟

کسی جایی رو میشناسه که گوجه خشک بفروشن تو تهران؟

افزودن نظر
5 پاسخ(ها)

تجریش داره

پاسخ داده شده 2 روز قبل.
افزودن نظر

تجریش داره

پاسخ داده شده 2 روز قبل.
افزودن نظر

کجاها رو گشتی و نداشتن؟

پاسخ داده شده 2 روز قبل.
افزودن نظر

بازار تهران داره

پاسخ داده شده 2 روز قبل.
افزودن نظر

تجریش داره

پاسخ داده شده 2 روز قبل.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید