چگونه در عمان کسب و کار راه اندازی کنیم؟

آیا خارجی ها می توانند در عمان کسب و کار داشته باشند و راه اندازی کند؟ آیا یک خارجی می تواند سهام اکثریت یک شرکت عمانی را داشته باشد؟ تشکیل شرکت در عمان چقدر طول می کشد؟

اینا اطلاعات خودمه، خوشحال میشم اگه اطلاعات دیگه ای دارین بفرمایین

تا قبل از سال ۲۰۲۰ شرکت های خارجی برای تاسیس یک شرکت نیاز به حضور یک شهروند از عمان برای ثبت شرکت داشتند و شرکت ها نمی توانستند تک سرمایه گذار باشند. قانون جدید سرمایه گذاری خارجی در ژانویه ۲۰۲۰  اجازه مالکیت ۱۰۰%  شزکت های با مسئولیت محدود به خارجی ها می دهد. شرکت های با مالکیت یک فرد یا شرکت های سهامی با مسئولیت محدود و تنها یک سهامدار را تبیین می کند.اساسا  چنین شرکت هایی می توانند توسط شهروندان عمان یا اتحادیه عرب یا کارآفرینان خارجی تاسیس  شوند.

افزودن نظر
0 پاسخ(ها)

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید