نحوه نگارش پروپوزال در انجام پایان نامه ارشد و دکتری چطوریه؟

یکی از مهم ترین کارهای شما به عنوان یک دانشجو و پژوهشگر در مسیر نگارش پایان نامه، نوشتن یک پروپوزال خوب است.

 
افزودن نظر
 • 2 پاسخ(ها)

  نکات مهم تدوین پروپزال پایان نامه ارشد
  انتخاب موضوع : اولین گام برای نوشتن پروپوزال، انتخاب موضوع است.
  نوشتن عنوان موضوع : مهم ترین و پربیننده‌ترین قسمت پروپوزال، عنوان موضوع می‌باشد.
  بیان مسئله یا مشکل (ضرورت اجرای پژوهش) : یکی از موارد ضروری در اجرای پژوهش، بیان مسئله است.
  بررسی منابع و ادبیات تحقیق : در بررسی منابع، با مراجعه و مطالعه کتب، مجلات، تماس با سایر محققین و استفاده از بانک‌های الکترونیک، می‌توان از تجربیات و نتایج به‌دست آمده استفاده کرد.
  اهداف، سوالات، فرضیات : اهداف یک پروژه تحقیقاتی، با توجه به موضوع پژوهش، خلاصه آنچه که باید با انجام مطالعه و تحقیق به آن برسیم را بیان می‌کند.
  بیان متغیرهای تحقیق و تعریف آنها : متغیرها در واقع داده‌هایی هستند که محقق در صدد جمع‌آوری و تحلیل است.
  متدولوژی تحقیق : در این بخش نوع مطالعه (توصیفی یا تحلیلی) و جامعه موردنظر را که تحقیق بر روی آن صورت می‌گیرد، باید توضیح داده شود.
  فهرست منابع : در این بخش مشخصات منابع مورد استفاده در متن پروپوزال ارائه می‌گردد و فهرست منابع فارسی و انگلیسی همراه با هم نوشته می‌شود.

  پاسخ داده شده در ۱۴۰۰/۰۴/۰۳.
  افزودن نظر

  نکات مهم تدوین پروپزال پایان نامه ارشد
  انتخاب موضوع : اولین گام برای نوشتن پروپوزال، انتخاب موضوع است.
  نوشتن عنوان موضوع : مهم ترین و پربیننده‌ترین قسمت پروپوزال، عنوان موضوع می‌باشد.
  بیان مسئله یا مشکل (ضرورت اجرای پژوهش) : یکی از موارد ضروری در اجرای پژوهش، بیان مسئله است.
  بررسی منابع و ادبیات تحقیق : در بررسی منابع، با مراجعه و مطالعه کتب، مجلات، تماس با سایر محققین و استفاده از بانک‌های الکترونیک، می‌توان از تجربیات و نتایج به‌دست آمده استفاده کرد.
  اهداف، سوالات، فرضیات : اهداف یک پروژه تحقیقاتی، با توجه به موضوع پژوهش، خلاصه آنچه که باید با انجام مطالعه و تحقیق به آن برسیم را بیان می‌کند.
  بیان متغیرهای تحقیق و تعریف آنها : متغیرها در واقع داده‌هایی هستند که محقق در صدد جمع‌آوری و تحلیل است.
  متدولوژی تحقیق : در این بخش نوع مطالعه (توصیفی یا تحلیلی) و جامعه موردنظر را که تحقیق بر روی آن صورت می‌گیرد، باید توضیح داده شود.
  فهرست منابع : در این بخش مشخصات منابع مورد استفاده در متن پروپوزال ارائه می‌گردد و فهرست منابع فارسی و انگلیسی همراه با هم نوشته می‌شود.

  پاسخ داده شده در ۱۴۰۰/۰۴/۰۳.
  افزودن نظر
 • پاسخ شما

  برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید