مجله خبری جرارد رومرو.

مجله خبری جرارد رومرو قابل اعتماد است؟

میتونیم به اخبارش اعتماد کنیم.

سوال شده در ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ در ورزشی.
افزودن نظر
2 پاسخ(ها)
بهترین پاسخ

نه تمام اخبار جرارد رومرو اشتباه دروغ و بی روایی است.
او دنبال سود است

پاسخ داده شده در ۱۴۰۱/۰۵/۱۱.
افزودن نظر

خبرنگار معتبریه تو اروپا ولی مث همه خبرنگارا برای کسب مخاطب بیشتر بعضی وقتا شایعه پراکنی میکنه

پاسخ داده شده در ۱۴۰۱/۰۷/۱۳.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید