قیمت پروتز پا (پای مصنوعی) در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

پای مصنوعی یا پروتز پا توسط متخصصین پروتز یا پروتزیست ها طراحی و ساخته می شود و یکی از دغدغه ها و سوالات همیشگی افرادی که دارای قطع عضو در ناحیه پا هستند هزینه ساخت یک پای مصنوعی است. قیمت پای مصنوعی به نوع پروتز پا و قطعاتی بستگی  دارد که در آن بکار برده می شود .

و چون اکثر قطعات پاهای مصنوعی وارداتی هستنی این هزینه بنابر قیمت ارز تغییر می کند.

تیم پروتز ساز از ابتدای مسیر دریافت پای مصنوعی در کنار افراد قطع عضواست و می توانید تمام دغدغه های وسوالات خود را دراین باره از متخصصین پروتز ساز بپرسید.

افزودن نظر
0 پاسخ(ها)

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید