فیشال چیه؟

فیشال صورت که میگن چیه؟ چی کار می کنن؟

افزودن نظر
1 پاسخ(ها)

فیشال همون پاکسازی عمیق پوست هست

پاسخ داده شده در ۱۴۰۰/۰۵/۱۴.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید