سیگنال فیلتر است؟

سلام، آیا سیگنال فیلتر است؟ آیا این فیلتر فقط بر روی کال کردن است(تماس گرفتن) یا کلا؟

سوال شده در ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ در تکنولوژی.
افزودن نظر
1 پاسخ(ها)

نه فیلتر نیست. زنگ زدن(تماس) و پیام دادن هم مشکلی نداره فقط از روی پلتفرم بازار حذفش کردن

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۱۱/۱۰.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید