رفع انحراف ستون فقرات؟

برای رفع اسکولیوز یا انحراف ستون فقرات چه کار باید کرد؟

افزودن نظر
0 پاسخ(ها)

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید