در زبان کره ای هیونگ یعنی چی؟

من تو سریال های کره ای که میبینم، بعضی وقتا میگن هیونگ و تو زیرنویس هم همون هیونگ رو مینویسه و ترجمه نمی کنه. هیونگ یعنی چی؟

افزودن نظر
2 پاسخ(ها)

در زبان کره ای هیونگ یعنی برادر بزرگ تر.

کره اییا برادر خوهرای بزرگ ترشون رو به اسم صدا نمی کنن. برادر بزرگترشون رو هیونگ صدا میکنن

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۱۱/۰۴.
افزودن نظر

پسرا به پسراى بزرگتر از خودشون میگن هیونگ
ولى باید صمیمى باشن حالا یا دوست یا فامیل یا برادر بزرگت
به غریبه هاى بزرگتر از خودشون نمیگن

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۱۱/۰۷.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید