خوشحالی گل اوبامیانگ مقابل رئال

اوبامیانگ مقابل رئال بعد دبل کردن یک خوشحالی عجیب رفت یک گوی رویه پیشانی خود گرفت و دستش به طرف زمین بود نام این خوشحالی چیست؟

سوال شده در ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ در ورزشی.
افزودن نظر
1 پاسخ(ها)
بهترین پاسخ

این خوشحالی را از انیمه ای به نام دراگون بال یا توپ اژدها برداشت کرده بود

پاسخ داده شده در ۱۴۰۱/۰۵/۱۱.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید