جرثقیل سقفی دارای چند نوع می باشند ؟

جرثقیل های سقفی دارای دو نوع تک پل و دو پل می باشند .
از جرثقیل سقفی تک پل در محیط های بسته و داخل سالن استفاده شده و بر روی سقف نصب می شوند . این نوع سازه ها می‌توانند بارهایی با وزن حدوداً ۲۰ تن را بلند نموده و جابجا کنند.
جرثقیل های سقفی دو پل نیز در محیط های بسته و سوله های بزرگ بر روی سقف نصب شده و نام دیگر آنها جرثقیل های مونوریل می باشند.

افزودن نظر
0 پاسخ(ها)

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید