تفاوت دوره آموزشی‌های سربازی

تفاوت دوره آموزشی نخبگان با دوره آموزشی معمولی در سربازی تو چیه؟

افزودن نظر
0 پاسخ(ها)

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید