تست هوش

بونکایی ها، بیایید و ببینم میدونستید که میتونید هوش خودتون رو با این تست، محک بزنید؟ بگید ببینم سایه درست برای این درخت کودومه ؟

تست هوش

افزودن نظر
8 پاسخ(ها)

A

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۲/۲۴.
افزودن نظر

B🤔

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۲/۲۴.
افزودن نظر

A

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۲/۲۴.
افزودن نظر

بی

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۲/۲۵.
افزودن نظر

سی

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۲/۲۵.

😐

در ۱۳۹۹/۰۲/۲۷.
افزودن نظر

دی

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۲/۲۵.
افزودن نظر

A

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۳/۲۰.
افزودن نظر

اف

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۰.

😐

در ۱۳۹۹/۰۶/۲۹.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید