تست قدرت بینایی چشم

سلام.یه تست قدرت بینایی چشم جالب.شما چه عددی رو تو این عکس می بینید؟

تست بینایی

افزودن نظر
5 پاسخ(ها)

۶۴۱ ؟

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۴/۱۷.
افزودن نظر

۸۴۱  عه به نظرم

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۴/۱۷.
افزودن نظر

۶۴۱

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۵/۰۲.
افزودن نظر

۶۴۱

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۵/۰۲.
افزودن نظر

۶۴۱

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۸/۱۹.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید