به نظر شما مراجعه به مشاور قبل از ازدواج چقدر تأثیر دارد؟

ازدواج یکی از تصمیمات مهم زندگیه

بعضی از افراد توصیه می کنن که برای انتخاب بهتر و شناخت بیشتر، قبل از ازدواج بریم پیش مشاور؟

به نظر شما مشاوره ازدواج چقدر تأثیر داره و چطور به ما کمک می کنه؟

افزودن نظر
0 پاسخ(ها)

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید