بهترین شیرینی فروشی تهران کجاست؟

بهترین شیرینی هایی که خوردین ماله کودوم شیرینی فروشی بوده؟.  شما کودوم شیرینی فروشی تهران رو از همه بیشتر دوست دارین؟

شیرینی فروشی

بانش پالادیوم

فرانسه تو انقلاب

لرد تو کریمخان

بی بی  تو سهیل

در ۱۳۹۹/۰۸/۲۱.
افزودن نظر
10 پاسخ(ها)

سولدوش که خیلی خوبه . شیرینی فروشی روز تو پاسدارانم من خیلییی دوست دارم

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۸/۱۲.
افزودن نظر

قطعا سولدوش

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۸/۱۲.
افزودن نظر

نان سحر و نیشکر

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۸/۱۳.
افزودن نظر

لادن سعادت آباد

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۸/۱۲.
افزودن نظر

نیشکر مخصوصا چیز کیکاااش. یه چند بارم تو پاساژ پالادیوم از شیرینی بانش شیرینی گرفتم اونم واقعا خوشمزه بوود

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۸/۱۲.
افزودن نظر

نون خامه ای تو اندرزگو – سولدوش – نخل

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۸/۱۲.
افزودن نظر

نان و شیرینی تهران یک شعبه اش رو به روی خوابگاه دوست دخترم توی سید خندان بود

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۸/۱۳.
افزودن نظر

بی بی  و الف

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۸/۱۳.
افزودن نظر

به نظر من شیرینی لندو توی دولت واقعا خوبه خیلی خوشمزه اس شیرینی هاش

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۸/۱۵.
افزودن نظر

فرانسه توی انقلاب – شهرزاد توی یوسف آباد – روز تو پاسداران

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۱۰/۲۸.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید