برای انتقال پول از طریق پی پال از کجا اقدام کنم؟

 شما میتوانید برای انتقال پول از طریق پی پال از طری ق سایت کافه ارز اقدام کنید 

 

 

 

افزودن نظر
0 پاسخ(ها)

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید