آیا میدانید هر یک از موارد زیر در کجا کاربرد دارند؟

کناف با ضخامت ۶ میلیمتر
کناف با ضخامت ۹٫۵ میلیمتر
کناف با ضخامت ۱۲٫۵ میلیمتر
کناف با ضخامت ۱۵ میلیمتر
کناف با ضخامت ۱۸ میلیمتر

سوال شده در ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ در تکنولوژی.
افزودن نظر
2 پاسخ(ها)

کناف با ضخامت ۶ میلیمتر
این پانل ها صرفا جهت اجرا در طرح هایی که شامل منحنی های با قوس تند است استفاده می شود.
از این نوع پانل نباید جهت اجرای دیوارها یا سقف های کاذب ساده استفاده کرد و کاربرد آن فقط نواحی قوس تند است.

کناف با ضخامت ۹٫۵ میلیمتر
این پانل ها نیز مانند پانل های ۶ میلیمتری برای اجرای قوس ها کاربرد دارد.

کناف با ضخامت ۱۲٫۵ میلیمتر
رایج ترین تولید کارخانه کیپلاس پانل ۱۲٫۵ میل است که جهت دیوارهای جدا کننده و پوششی ، سقف های کاذب ساده و دکوراتیو استفاده می شود.

کناف با ضخامت ۱۵ میلیمتر
معمولا در دیوارها و در فضاهایی که نیاز به مقاومت بیشتر باشد استفاده می شود.

کناف با ضخامت ۱۸ میلیمتر
معمولا جهت استفاده در فضاهای خاص که نیاز به استحکام بسیار بالا یا خطر برخورد شدید با دیوار وجود دارد استفاده می شود.

پاسخ داده شده در ۱۴۰۰/۰۴/۰۳.
افزودن نظر

کناف با ضخامت ۶ میلیمتر
این پانل ها صرفا جهت اجرا در طرح هایی که شامل منحنی های با قوس تند است استفاده می شود.
از این نوع پانل نباید جهت اجرای دیوارها یا سقف های کاذب ساده استفاده کرد و کاربرد آن فقط نواحی قوس تند است.

کناف با ضخامت ۹٫۵ میلیمتر
این پانل ها نیز مانند پانل های ۶ میلیمتری برای اجرای قوس ها کاربرد دارد.

کناف با ضخامت ۱۲٫۵ میلیمتر
رایج ترین تولید کارخانه کیپلاس پانل ۱۲٫۵ میل است که جهت دیوارهای جدا کننده و پوششی ، سقف های کاذب ساده و دکوراتیو استفاده می شود.

کناف با ضخامت ۱۵ میلیمتر
معمولا در دیوارها و در فضاهایی که نیاز به مقاومت بیشتر باشد استفاده می شود.

کناف با ضخامت ۱۸ میلیمتر
معمولا جهت استفاده در فضاهای خاص که نیاز به استحکام بسیار بالا یا خطر برخورد شدید با دیوار وجود دارد استفاده می شود.

پاسخ داده شده در ۱۴۰۰/۰۴/۰۳.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید