آجوما در زبان کره ای یعنی چی؟

کسی میدونه آجوما در زبان کره ای یعنی چی؟

افزودن نظر
2 پاسخ(ها)

به خانومایی که سنشون بالا عه میگن آجوما

پاسخ داده شده در ۱۴۰۰/۰۷/۲۳.
افزودن نظر

به خانومایی که مسن به نظر میرسن میگن

پاسخ داده شده در ۱۴۰۲/۰۱/۲۸.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید