آتئیست یعنی چی؟

پاسخ داده شده

آتئیست یعنی چی؟

سوال شده در ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ در مذهبی.
افزودن نظر
1 پاسخ(ها)
بهترین پاسخ

آتئیست یعنی خدا ناباور

به کسایی که اصلا به وجود خدا اعتقاد ندارن میگن آتئیست

پاسخ داده شده در ۱۴۰۰/۰۲/۰۴.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید