نمایشنامه در انتظار گودو ارزش خریدن دارد؟

سلام. کسی تا به حال نمایشنامه در انتظار گودو از ساموئل بکت را خوانده است؟ آیا ارزش خریدن دارد؟

افزودن نظر
0 پاسخ(ها)

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید