RE: Lol در انگلیسی یعنی چی؟

                       

اصطلاح lol در انگلیسی به چه معنیه؟

افزودن نظر
بهترین پاسخ

مخفف “laugh out load” به معنی بلند بلند خندیدن هست

پاسخ داده شده در ۱۴۰۰/۰۳/۲۷.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید