RE: atm یعنی چی؟

                       

توی چت وقتی می نویسن atm یعنی چی؟ مخفف چیه؟

افزودن نظر

مخفف  At The Moment  هست

پاسخ داده شده در ۱۴۰۰/۰۸/۲۵.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید