RE: asl یعنی چی؟

                       
پاسخ داده شده

توی چت خیلی ها درباره asl میپرسن. یعنی چی؟

افزودن نظر
بهترین پاسخ

asl مخفف age, sex, location یعنی سن، جنسیت، مکانه

پاسخ داده شده در ۱۴۰۰/۰۴/۱۷.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید