RE: نیلی افشار حامله اس؟

                       

شنیدم نیلی بارداره. واقعیه؟

افزودن نظر

نه بابا حامله نیست. این قضیه فقط یه شوخی بود

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۱۲/۱۰.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید