RE: میانترم

                       

میانترم دارم اما درس نمی خوانم.چ کنم؟

افزودن نظر

برو یه دست شریعتی رو بالا پایین کن

 

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۸/۲۲.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید