RE: فهیمه در سریال پایتخت ۵ واقعا کمرش آسیب دیده بود؟

                       

کمر درد فهیمه در پایتخت ۵ واقعیه یا برای فیلمه؟

افزودن نظر

بله سر صحنه کمرش آسیب دیده بود واقعا

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۱۱/۱۱.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید