RE: فلفل دلمه ای هایی که ۴ قسمتی هستند، با اونایی که ۳ قسمتی ان چه فرقی دارن؟

                       
پاسخ داده شده

قسمت پایینی بعضی فلفل دلمه ها ۴ قسمتیه و بعضیاشون هم ۳ قسمتی. دلیل خاصی داره که اینجورین؟ چه فرقی با هم دارن؟

افزودن نظر
بهترین پاسخ

اونایی که ۴ قسمتی هستن ماده ان و شیرین ترن برای همین برای خام خوردن مناسب ترن. اونایی که ۳ قسمتی ان نر هستند و تلخ ترن برای همین برای استفاده در غذا مناسب ترند

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۱۱/۱۱.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید