RE: ریحانه پارسا سرطان رحم گرفته؟

                       

شنیدم ریحانه پارسا سرطان گرفته. واقعیه یا شایعه اس؟

افزودن نظر

نه بابا فقط برای جلب توجه و ترحم بود. بعد اینکه گفت می خوام از مجازی برم یه توییت کرد گفت احتمال داره سرطان رحم داشته باشم بعدشم دیگه هیچ خبری نشد

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۱۰/۲۰.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید