RE: ریحانه پارسا سرطان رحم گرفته؟

                       

شنیدم ریحانه پارسا سرطان گرفته. واقعیه یا شایعه اس؟

افزودن نظر

یه مدت توجه ها بهش کم شده بود خواست دوباره بهش توجه کنن. همش دروغه

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۱۰/۲۰.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید