RE: رابطه لانگ دیستنس یعنی چی ؟

                       
پاسخ داده شده

رابطه لانگ دیستنس یعنی چی ؟ معنی اش چیه؟

افزودن نظر

به روابط عمومی (دوستی) گفته میشود که مسیر فیس تو فیس شدن در دنیا واقعی هم طولانی میباشید هم زمان بر😊

پاسخ داده شده در ۱۴۰۱/۱۱/۱۸.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید