RE: دومین زبان مهم آمریکا چیه؟

                       
پاسخ داده شده

بعد از انگلیسی در کشور آمریکا چه زبانی رو بیشتر از همه استفاده می کنن؟

افزودن نظر
بهترین پاسخ

بعد از انگلیسی اسپانیایی مهم ترین زبان تو آمریکاست و جمعیت خیلی زیادی در این کشور به زبان اسپانیایی صحبت می کنن

پاسخ داده شده در ۱۴۰۰/۰۲/۰۴.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید