RE: تعریف شبکه های پیچیده

                       

در علوم کامپیوتر شبکه های پیچیده به چه شبکه هایی گفته می شود؟

افزودن نظر

شبکه های پیچیده شبکه هایی هستند که ویژگی هاشون نه با شبکه گراف های منتظم و نه با شبکه گراف های تصادفی قابل توجیه  است.

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۲.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید