پاسخ به تاثیر ماسک های پارچه ای برای جلوگیری از کرونا مثل ماسک های سه لایه است؟

                       

.استفاده از ماسک های پارچه ای موثر تر است یا ماسک های سه لایه؟ در دوران کرونا از کودوم استفاده کنیم؟

افزودن نظر

ماسک های سه لایه یک لایه مخصوص دارن که تا حد خیلی زیادی جلوی ویروس رو می گیرن ولی ماسک های پارچه ای کمتر می تونن جلوگیری کنن

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۸/۲۱.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید