RE: بوستر یعنی چی؟

                       
پاسخ داده شده

دوز بوستر چیه؟

افزودن نظر
بهترین پاسخ

همون دوز سوم واکسن کرونا عه

پاسخ داده شده در ۱۴۰۰/۱۰/۲۲.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید