RE: بارون یخی چیه؟

                       
پاسخ داده شده

بارون یخی چیه کسی میدونه؟

افزودن نظر
بهترین پاسخ

باران یخی بارانیه که در لحظه برخورد به زمین با هر سطحی تبدیل به یخ میشه و میتونه خیلی خطرناک باشه

پاسخ داده شده در ۱۴۰۰/۱۰/۲۷.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید