RE: این نیز بگذرد به انگلیسی چی میشه؟

                       

معادل جمله ” این نیز بگذرد ” در زبان انگلیسی چی میشه؟

افزودن نظر
بهترین پاسخ

This too shall pass

پاسخ داده شده در ۱۴۰۰/۰۲/۰۷.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید