RE: ایده آل ترین تعداد فرزند برای خانواده چندتا است؟

                       

سلام. چه تعداد فرزندی از نظر روان شناسی برای یک خانواده مناسب است؟

افزودن نظر

باتوجه به وضیعت اقتصادی اکنون و شرایط زندگی سخت به نقل از قدیمی ها فرزنده کم =زندگی بهتر

پاسخ داده شده در ۱۴۰۱/۱۱/۱۸.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید