RE: ” از دهنم پرید ” به انگلیسی چی می شه؟

                       

اصطلاح ” از دهنم پرید ” معادلش در زبان انگلیسی چی میشه؟

افزودن نظر
بهترین پاسخ

it slipped out

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۱۲/۲۷.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید