RE: آزاده نامداری واقعا ۸ ماهه باردار بوده؟

                       

این خبر واقعیت داره که آزاده نامداری باردار بوده؟

افزودن نظر

پزشکی قانونی این خبر رو رد کرده و گفته باردار نبوده

پاسخ داده شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۹.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید